Utbildningar

Vi arrangerar årligen utbildningar som är värdefulla och viktiga för våra kunder byggföretagen i deras dagliga arbete. Vi skapar möjlighet för byggföretagens medarbetare att vidareutbilda sig samt skaffa nödvändiga intyg och certifikat. Utbildningsprogrammet omfattar ämnen såsom; heta arbeten, byggarbetsmiljösamordning (Bas-P/U), ställning, lift, entreprenad juridik AB04 och ABT 06, kontrollansvarig (KA) och projektledning.

Klicka här för se vårt utbildningsprogram 2021

Klicka här för anmälan