XL-BYGGPARTNER AB har nu stängt böckerna för 2016 som blev ännu ett framgångsrikt år för företaget. På bolagsstämman som ägde rum under torsdagen undertecknades årsredovisningen för bolaget som innehåller ett rörelseresultat på 4,6%. Omsättningen på drygt 178miljoner är en minskning jämfört med föregående år p.g.a. att en försäljningsenhet såldes i januari 2016, men är en ökning räknat på jämförbara enheter. – ”Det fina resultatet och den positiva utvecklingen är ett tydligt tecken på att vår affärsstrategi att fokusera på de mindre- och mellanstora byggföretagen är helt rätt.” säger Oscar Sohlberg, VD i bolaget sedan oktober 2016. Företaget tog ett beslut för ett par år sedan om att alla företagets enheter ska vara renodlade proffsbutiker som främst vänder sig till den professionella brukaren av trä- och byggmaterial. ”Den fokuseringen betalar sig väl. Enligt senaste kundundersökningen är våra proffskunder väldigt nöjda med vårt erbjudande av bl.a. logistiktjänster, sortiment och inte minst vår servicenivå med ett stort personligt engagemang anpassat för att byggaren.” avslutar Oscar.

Även 2017 har börjat mycket bra för företaget. Omsättningen har under kvartal 1 ökat med 17% jämfört med samma period föregående år.