Ny ledning

Styrelsen för XL-BYGGPARTNER AB meddelar om förändring i ledning av bolaget.

Ny ordinarie VD blir Johan Rosendahl. Helena Sandström blir vVD tillika ekonomichef. Ansvarig för försäljning parallellt med sin platschefsroll blir Andreas Söderström. Ansvarig för inköp parallellt med sin platschefsroll blir Bo Öhlén. Förändringen träder i kraft omgående.

Styrelseförändring

Ägarna/styrelsen av Södra Stockholmsgruppen AB (bolaget som äger 100% av XL-BYGGPARTNER AB), meddelar att en ny styrelse är vald för bolaget vid en extra bolagsstämma.

Bertil Fredriksson, ordförande 2012-2017, avgår ur styrelsen. Till ny ordförande (tills vidare) valdes Johan Rosendahl. Helena Sandström är extern firmatecknare. Inga övriga förändringar.