Styrelsen för XL-BYGGPARTNER AB meddelar om förändring i ledning av bolaget. Den 19 september gör bolagets VD, Oscar Sohlberg, sin sista arbetsdag.

Bolaget redovisar ackumulerat per augusti ett mycket bra resultat och en tillväxt som är bättre än både budget och föregående år, men styrelsen har aviserat en delvis förändrad strategi och med den behöver bolaget en annan ledning.

Parterna skiljs åt i bästa samförstånd och Johan Rosendahl, tidigare vVD och delägare, blir ny t.f. VD.

Vi tackar Oscar för sin tid på XL-BYGGPARTNER AB och önskar honom lycka till i framtiden!

Segeltorp 2017-09-19

Styrelsen i XL-BYGGPARTNER AB

För ev. frågor, kontakta:
Johan Rosendahl, 08-588 84 651
johan.rosendahl@xlbyggpartner.se