Byggarnas ökar med flera tjejer!

Byggarnas Partner proffsbrädgårdar i Stockholm går riktigt bra. Omsättningen har under 2019 ökat med hittills 16% jämfört med samma period föregående år. En stor del av framgången är det personliga bemötandet och engagemanget hos vår personal som proffskunderna...
Stefan Pageryd ny VD för Byggarnas Partner

Stefan Pageryd ny VD för Byggarnas Partner

Stefan Pageryd kommer att tillträda i rollen som ny VD för XL-Byggpartner AB, under namnändring till Byggarnas Partner AB. Stefan har arbetat i byggmaterialbranschen i 36 år i många olika sälj- och ledarroller bl.a. hos Bygg-Ole, Beijer Byggmaterial och senast som...
Namnbyte

Namnbyte

Samma bolag, samma ägare men inom kort med ny kedjetillhörighet. Privatägt och entreprenörlett. XL-Byggpartner AB byter namn till Byggarnas Partner AB. I och med att XL-Byggpartner AB lämnar XL-BYGG kedjan per den 31 augusti så byter också företaget namn och grafisk...
Kedjebyte

Kedjebyte

XL-BYGGPARTNER AB (under namnändring) är ett stolt privatägt företag inom byggmaterialhandeln med stort personligt engagemang sedan 1999. Bolaget har varit delägare i fackhandelskedjan XL-BYGG sedan 2005. XL-BYGG Sverige AB får nu nya majoritetsägare i stort norskt...
XL-BYGGPARTNER förvärvar Vallentuna Byggvaror

XL-BYGGPARTNER förvärvar Vallentuna Byggvaror

Johan Rosendahl, VD på XL-BYGGPARTNER (t.v.) och den tidigare ägaren Pär Fredin (t.h) Byggarnas bästa partner i Stockholmsregionen, XL-BYGGPARTNER AB, förstärker sin tillväxtresa genom förvärvet av Vallentuna Byggvaror. Affären är en del av mångårig och långsiktig...

Fokus på medarbetarna skapar lönsamhet

XL-BYGGPARTNER redovisar sitt bästa år någonsin 2017 i de nu officiella siffrorna från bolagets årsredovisning. En omsättningsökning på ca 6% till 187mkr var en starkt bidragande faktor till det mycket positiva resultatet. Ett resultat som medarbetarna får en stor del...

Västsvensk Byggskruv AB även årets leverantörspartner 2017!

I december 2017 korades V/S/B – Västsvensk Byggskruv AB till årets XL-BYGG leverantör i samband med kedjans stora inköpsmässa. Idag när XL-BYGGPARTNER höll sin traditionella leverantörslunch erhöll företaget även den prestigefyllda utmärkelsen ÅRETS...

Tidigare VD tillbaka som ny styrelseordförande!

Vid en extra bolagsstämma nyligen valdes Bobi Wallenberg in som ny styrelseordförande för XL-BYGGPARTNER. Bobi Wallenberg var en mycket framgångsrik och omtyckt VD för bolaget under åren 2014-2016 innan han fortsatte sin VD karriär inom andra branscher. Idag är han VD...

Digitalisering pågår!

XL-BYGGPARTNER har tagit några ytterligare steg under hösten i den digitala världen. Företaget har bytt till en digital telefonväxellösning (Telavox) och använder numera den sociala plattformen Workplace by Facebook. Samtliga anställda i företaget, oavsett tjänst, har...

Organisationsförändringar

Ny ledning Styrelsen för XL-BYGGPARTNER AB meddelar om förändring i ledning av bolaget. Ny ordinarie VD blir Johan Rosendahl. Helena Sandström blir vVD tillika ekonomichef. Ansvarig för försäljning parallellt med sin platschefsroll blir Andreas Söderström. Ansvarig...