Kedjebyte

Kedjebyte

XL-BYGGPARTNER AB (under namnändring) är ett stolt privatägt företag inom byggmaterialhandeln med stort personligt engagemang sedan 1999. Bolaget har varit delägare i fackhandelskedjan XL-BYGG sedan 2005. XL-BYGG Sverige AB får nu nya majoritetsägare i stort norskt...
XL-BYGGPARTNER förvärvar Vallentuna Byggvaror

XL-BYGGPARTNER förvärvar Vallentuna Byggvaror

Johan Rosendahl, VD på XL-BYGGPARTNER (t.v.) och den tidigare ägaren Pär Fredin (t.h) Byggarnas bästa partner i Stockholmsregionen, XL-BYGGPARTNER AB, förstärker sin tillväxtresa genom förvärvet av Vallentuna Byggvaror. Affären är en del av mångårig och långsiktig...

Fokus på medarbetarna skapar lönsamhet

XL-BYGGPARTNER redovisar sitt bästa år någonsin 2017 i de nu officiella siffrorna från bolagets årsredovisning. En omsättningsökning på ca 6% till 187mkr var en starkt bidragande faktor till det mycket positiva resultatet. Ett resultat som medarbetarna får en stor del...

Västsvensk Byggskruv AB även årets leverantörspartner 2017!

I december 2017 korades V/S/B – Västsvensk Byggskruv AB till årets XL-BYGG leverantör i samband med kedjans stora inköpsmässa. Idag när XL-BYGGPARTNER höll sin traditionella leverantörslunch erhöll företaget även den prestigefyllda utmärkelsen ÅRETS...

Tidigare VD tillbaka som ny styrelseordförande!

Vid en extra bolagsstämma nyligen valdes Bobi Wallenberg in som ny styrelseordförande för XL-BYGGPARTNER. Bobi Wallenberg var en mycket framgångsrik och omtyckt VD för bolaget under åren 2014-2016 innan han fortsatte sin VD karriär inom andra branscher. Idag är han VD...

Digitalisering pågår!

XL-BYGGPARTNER har tagit några ytterligare steg under hösten i den digitala världen. Företaget har bytt till en digital telefonväxellösning (Telavox) och använder numera den sociala plattformen Workplace by Facebook. Samtliga anställda i företaget, oavsett tjänst, har...

Organisationsförändringar

Ny ledning Styrelsen för XL-BYGGPARTNER AB meddelar om förändring i ledning av bolaget. Ny ordinarie VD blir Johan Rosendahl. Helena Sandström blir vVD tillika ekonomichef. Ansvarig för försäljning parallellt med sin platschefsroll blir Andreas Söderström. Ansvarig...

FESTOOL ny leverantör i ombyggd butik!

XL-BYGG anläggningen i Segeltorp är en av fyra proffsbutiker/brädgårdar hos XL-BYGGPARTNER AB. Den ligger mycket lättillgängligt intill E4/E20 vid Segeltorp i södra Stockholm. Butiksdelen är under september månad ombyggd och uppdaterad med nya ytskikt, ny inredning...

Organisationsförändring

Styrelsen för XL-BYGGPARTNER AB meddelar om förändring i ledning av bolaget. Den 19 september gör bolagets VD, Oscar Sohlberg, sin sista arbetsdag. Bolaget redovisar ackumulerat per augusti ett mycket bra resultat och en tillväxt som är bättre än både budget och...

Ombyggnad i Segeltorp

-”Vi bygger om för ett bredare sortiment och en bättre kundupplevelse” säger Bo ”Bobo” Öhlén, platschef i Segeltorp. ”Vi är en liten personlig anläggning med en stor genomströmning av kunder, mycket tack vare vårt perfekta läge straxt...