XL-BYGGPARTNER redovisar sitt bästa år någonsin 2017 i de nu officiella siffrorna från bolagets årsredovisning. En omsättningsökning på ca 6% till 187mkr var en starkt bidragande faktor till det mycket positiva resultatet. Ett resultat som medarbetarna får en stor del av genom företagets generösa personalbonus system.

-”Vi har under alla arbetat hårt och målinriktat med att skapa en engagerande och inspirerande företagskultur med alla våra duktiga medarbetare. Det skapar en attraktiv arbetsplats och även ökad lönsam tillväxt.” säger Johan Rosendahl, VD på XL-BYGGPARTNER.