På Byggarnas Partners årliga informationsträff för sina leverantörer på Långbro Värdshus den 10 februari tilldelades Finja Betong AB titeln som ”Årets leverantörspartner 2019”. Det är andra gången Finja vinner utmärkelsen som nu delades ut för femte året i rad. 

Tomas Möller, ansvarig distriktssäljare på Finja, som stolt fick ta emot priset kommenterar: -”Äntligen, detta var verkligen roligt. Ett tydligt bevis på att våra proaktiva gemensamma säljaktiviteter har uppskattats och gett resultat”.

-”Vi vill jobba nära och proaktivt med våra materialleverantörer, gärna i långsiktiga samarbeten.” säger Stefan Pageryd, VD på Byggarnas Partner sedan oktober månad. ”Vägen till en lönsam affär för alla parter sker genom bra relationer och ett hederligt klassiskt säljarbete, något vi verkligen har tillsammans med Finja”, kommenterar Stefan.

Vem som blir ”Årets leverantörspartner” bedöms utifrån svaren på en enkät som alla medarbetare på Byggarnas partner svarar på där poängen för gemensamma säljinsatser och proaktivitet väger tyngst i bedömningen. Men också volymutvecklingen för det gångna året räknas med i underlaget.