Finja Betong AB tilldelas utmärkelsen Årets Leverantörspartner 2016! Det blev officiellt och diplom utdelades på XL-BYGGPARTNERS årliga leverantörsträff på Långbro Värdshus. Finja stod som vinnare totalt i en medarbetarenkät där 30st av byggmaterialhandelns största leverantörer bedömdes på bl.a. leveransförmåga, kundservice samt proaktivitet och initiativ i säljarbetet.

-”Det är främst tack vare ett mycket bra gemensamt säljarbete som Finja tilldelas denna utmärkelse”, säger Johan Rosendahl, inköp- och marknadschef på XL-BYGGPARTNER. ”Vi vill skapa lönsamma byggen genom att skapa nära samarbeten och ett partnertänk mellan leverantör, byggmaterialhandeln och byggföretaget. Där sticker Finja ut från mängden och är mycket delaktiga i våra relationer och affärer med våra hantverkskunder. Dessutom har de riktigt bra produkter och en hög leveranssäkerhet, vilket gör dom till vår totalvinnare.” fortsätter Johan.

-”Den här utnämningen, som vi är mycket stolta över, är ett bevis på att vi lyckas med vår målsättning att vara aktiva på marknaden tillsammans med våra kunder och deras slutkunder.” säger Tobias Rönje, försäljningschef Finja Betong AB. ”Det krävs vilja, engagemang och kompetens från bägge parter för få till bra samarbeten och vi fungerar mycket bra tillsammans med XL-BYGGPARTNER.” avslutar Tobias.