Byggarnas Partner Sverige AB tecknar samarbetsavtal gällande leveranser av byggvaror och tillhörande tjänster med Stockholms Byggkoncept AB. Avtalet omfattar perioden 210401-220331.

-”Byggarnas Partner gjorde ett genomgående bra jobb i upphandlingen och återspeglar våra krav på en nutida leverantör med hög servicegrad som kan agera som ett stöd i våra interna processer. Byggarnas Partner delar våra värderingar gällande ett lösningsorienterat samarbete med en rak och öppen dialog.” säger Mikaela Kron, kalkyl- och inköpschef på Stockholms Byggkoncept.

Stockholms Byggkoncept AB förädlar lokaler och driver entreprenader åt uppdragsgivare som Familjebostäder, Micasa, Vasakronan m.fl. Med fokus på aktiv samverkan med sina uppdragsgivare och samarbetspartners skapar Stockholm Byggkoncept långsiktiga relationer. Allt arbete genomförs med ledorden proaktivitet, engagemang, kvalité, pålitlighet och enkelhet.

-”Stockholms Byggkoncept kommer vara en viktig kund för Byggarnas Partner. Vi är övertygade om att vårt engagemang och höga servicenivå tillika ett nytt bredare sortiment kommer ligga till grund för ett riktigt bra samarbete. Stockholms Byggkoncept är mycket varmt välkomna in Byggarnas Partner familjen”. säger Fredrik Lundberg, kundansvarig proffssäljare på Byggarnas Partner.

Avtalet är värt ca 4mkr årligen och ambitionerna från bägge parterna är att detta är början på ett långt och ömsesidigt öppet och bra samarbete.

-”Valet att välja Byggarnas Partner som en ny samarbetspartner togs baserat på bedömningen att det kommer gagna bolaget och produktionen.” avslutar Mikaela Kron.