Rune Karlsson, styrelseordförande Woody samt Johan Rosendahl, VD/delägare XL-Byggpartner.

XL-BYGGPARTNER AB (under namnändring) är ett stolt privatägt företag inom byggmaterialhandeln med stort personligt engagemang sedan 1999. Bolaget har varit delägare i fackhandelskedjan XL-BYGG sedan 2005. XL-BYGG Sverige AB får nu nya majoritetsägare i stort norskt investeringsbolag och då väljer XL-BYGGPARTNER att byta kedjetillhörighet till det svenska och medlemsägda Woody Bygghandel AB.

– ”För våra kunder kommer kedjebytet inte innebära någon större förändring förutom ett namnbyte. Vi fortsätter precis lika idag med att vara konkurrenskraftigt alternativ för de byggproffs som gillar att samarbeta med mindre privatägda butiker/brädgårdar med stort personligt engagemang och hög servicegrad.” säger Johan Rosendahl, VD/delägare.

Genom medlemskapet hos Woody Bygghandel får bolaget tillgång till förmånliga inköpsavtal baserat på kedjans gemensamma inköpsvolymer på flera miljarder. Man får också systemlösningar inom IT och hållbarhet, utbildningar och annat värdefullt samt flera kollegor runt om i Sverige, Woody delägarna har butiker på ett 90-tal orter.

-”Det har varit en fantastiskt resa vi gjort tillsammans med XL-BYGG och vi kommer fortsätta vara goda XL-vänner. Vi har gjort en affärsmässig bedömning att för oss som lokala entreprenörer så passar Woody bättre för att vi ska kunna ge våra kunder byggföretagen de förutsättningar vi vill ge dom, som byggarnas bästa partner.” avslutar Johan.

Kedjebytet äger rum vid månadsskiftet augusti/september.